صنایع نساجی

صنایع نساجی

روغن نساجی نوعی روانکار کاملا بهداشتی و تصفیه شده می باشد که در صنایع نساجی برای الیاف پروپیلن مورد استفاده قرار می گیرد. این محصولات حساسیت زا و سرطان زا نمی باشند. این روغن ها با خاصیت دفع الکتریسیته ساکن باعث کاهش هزینه های تولید و ضایعات میشود. این روغن که روغنی صنعتی می باشد، به روش های متفاوتی مانند: تماسی، اسپری، پد نمودن و رمق کشی بکار می رود.