محصولات

محصولات دایان

M-O

روغن دنده

انواع روغن دنده که جهت انتقال حرکت و نیرو کاربرد دارد
C-T

گریس

از گریس به جهت روانکاری استفاده می شود.
C-T

روغن گازسوز

انواع روغن های گازسوز که در ماشین آلات و موتور های گازسوز کاربرد دارد

T-O

روغن دیزلی

انواع روغن دیزلی که در ماشین آلات سنگین مورد استفاده قرار می گیرد
Fu-Ch

روغن سیالات خنک کننده

انواع سیالات خنک کننده و ضدیخ ها
NY

روغن ترانس

انواع روغن ترانس که در صنایع برق مورد استفاده قرار می گیرد
LU-MAX

ادتیو و روغن پایه

انواع مواد افزودنی و روغن پایه های لازم برای ساخت روانکار ها