روغن دنده

روغن دنده

هدف از روانکاری دنده ها و استفاده از روغن دنده،جلوگیری از لغزش بین دندانه ها و جدا نگهداشتن سطوح فلزی،کاهش ضریب اصطحکاک و سایش،ممانعت از خوردگی،جلوگیری از افرایش دما،کاهش سروصدا در حین کار،تعویض راحت دنده در دماهای پایین عملکرد برای دنده های غیر اتوماتیک،بهبود انتقال حرارت،فراهم آوردن شرایط نرم و آسان برای انتقال قدرت توسط دنده ها و در نهایت افزایش طول عمر دنده ها است.واسکازین یا روغن جعبه دنده روانسازی است که برای روانکاری قطعات متحرک موجود در جعبه دنده، دیفرانسیل و جعبه فرمان خودرو استفاده می‌شود. این روانساز دارای گرانروی ناچیز بوده و با فلزات موجود در جعبه‌دنده سازگاری کافی داشته باشد.یکی از روغن‌هایی که در خودرو مصرف می‌شود، روغن دنده یا واسکازین است. واسکازین کلمه روسی روغن دنده می‌باشد. این روغن‌ها در گیربکس و دیفرانسیل خودرو استفاده می‌شوند وبا روغن موتور فرق دارند. روغن دنده دارای مواد افزودنی مخصوصی است که دنده‌ها را در مقابل فشار محافظت می‌کند. روغن دنده مخصوص دیفرانسیل چون در شرایط سخت تری کار می‌کند،باید از روغن دنده گیربکس قوی ترباشد. این روغن‌ها نیز مانند روغن موتور بر اساس سطح کیفیت (API) و ویسکوزیته طبقه‌بندی می‌شوند.

آشنایی با روغن دنده دایان

Castrol

روغن کاسترول مدل

castrol syntrans z long life

روغن موبیل مدل

mobilgear_shc_xmp_series

روغن موبیل مدل

Mobil_SHC_600 series

ایرانول

روغن ایرانول مدل

IG- ایرانول

ایرانول

روغن ایرانول مدل

ATF -II ایرانول

روغن توتال مدل

Total Carter SY 460

روغن توتال مدل

Total Carter SG

روغن بهران مدل

بهران بردبار PG

روغن بهران مدل

بهران بردبار F

روغن نفت پارس

روغن نفت پارس مدل

روغن دنده صنعتی پارس نیسان

روغن نفت پارس

روغن نفت پارس مدل

روغن پارس مدوس

روغن بهران مدل

بهران سمند MB

روغن بهران مدل

بهران بردبار PS

روغن بهران مدل

بهران سمند

روغن بهران مدل

بهران بردبار

روغن شل مدل

Omala_S2_G_220_(ar-KW)_TDS

روغن شل مدل

Omala_S2_G_150

روغن شل مدل

Omala_oil_f_220

روغن بهران مدل

بهران سمند ویژه

روغن شل مدل

Omala S4 GXV 220

روغن شل مدل

Omala S4 GXV 150

روغن شل مدل

Omala S2 GX 320

روغن شل مدل

Omala S4 GXV 320

روغن شل مدل

Shell Omala S2 GX 460

روغن شل مدل

Omala-F-320-karta-katalogowa

روغن شل مدل

Omala_S2_G_680

روغن شل مدل

Omala F 460

روغن شل مدل

Shell OmalaS4GX220

روغن شل مدل

Shell OmalaS4GX 460

روغن شل مدل

Shell Omala S4GX150

روغن شل مدل

Omala_s2_g_320

روغن شل مدل

Shell Spirax S3 ATF MD3 – MSDS

روغن شل مدل

Shell OmalaS4WE320

روغن شل مدل

Shell OmalaS4WE220

روغن شل مدل

Shell Omala S2 G 460

روغن شل مدل

Shell_Spirax_S4_CX
۱۰W_TDS

روغن شل مدل

Shell_Spirax_S2_ALS
۹۰_TDS

روغن شل مدل

Shell SPIRAX S4TXM

روغن شل مدل

Shell OmalaS4GX320

روغن شل مدل

Shell SPIRAX S4 CX

روغن شل مدل

Shell-Spirax-S2-ATF-D2