Warning: ini_get_all() has been disabled for security reasons in /home/dayanoilco/public_html/wp-includes/load.php on line 1031

Warning: ini_get_all() has been disabled for security reasons in /home/dayanoilco/public_html/wp-includes/load.php on line 1031
روغن دیزلی – تامین روانکار دایان ، روغن صنعتی ، گریس

روغن دیزلی

روغن صنعتی

روغن دیزلی

استفاده از روغن هایی که برای خودرهای دیزلی فرمول سازی شده درخودروهای بنزینی قابل استفادهنمی باشد.در قدیم از روغن های موتورهای بنزینی استفاده می کردند به علت سفتر(ویسکوزیته تر) بودنکه دلیل نامناسبی بود.روغن موتورها به دلیل قدرت پاکنندگی که دارند در زمان استفاده سیاه  می شوند.انجمن نفت آمریکا (American Petroleum institute) کیفیت روغن های موتور در دوگروه تقسیم بندی می شود:   ۱)روغن های موتور برای خودروهای بنزینی که با حرف اول service station) S) که سطح کیفیت آن را با حروف انگیلیسی A(پایین ترین سطح کیفیت) تا N(بالاترین سطح کیفیت) نمایش میدهند.                    ۲)روغن موتور برای خودروهای دیزلی که با حرف Commercial) C) که سطح کیفیت آن را باحروف انگیلیسی A (پایین ترین سطح کیفیت) تا J (بالاترین سطح کیفیت) نشان می دهند.

آشنایی با روغن دیزلی دایان

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

روغن شل

روغن توتال

روغن فوکس

روغن موبیل

ایرانول

روغن شل

روغن نفت پارس

روغن نفت پارس

روغن بهران