به اطلاع می رساند محل فعالیت شرکت از تاریخ 16 آذر ماه 1401 به آدرس زیر تغییر یافته است. تهران - ولنجک - بلوار دانشجو - میدان یاسمن - نبش خیابان عدالت - پلاک 14- واحد1. تلفن تماس : 78152000 - 021

درباره ما
شرکت تامین روانکار دایان به عنوان شرکت پیشرو وبزرگترین مجموعه خصوصی در تامین روانکارهای دیزلی ,صنعتی و گریسهای تخصصی مفتخراست توانمندی های و پورتفوی محصولات و خدمات قابل ارائه که خوشبختانه هرساله درمسیرتکمیل آن قدم برداشته ایم را بار دیگر باهم مرورکنیم.
 • امکان تامین کلیه محصولات برندهای معتبر جهانی شامل:
 • NYNAS-MOBIL FUCHS-TOTAL-SHELL
 • -کلیه برندهای ذکرشده امکان تامین به صورت ریالی ,ارزی و باهریک از شرایط ذیل را دارا می باشند:
  DDP-CFR-CPT-EXW
 • امکان فروش به صورت پروفرمای اختصاصی جهت مشتریان و ارائه ضمانت نامه تا تحویل کالا واسناد آن در گمرکات ایران
  امکان بازرسی (INSPECTION) در خارج از ایران
 • همواره گروه کالاهای مختلفی از برندهای ذکر شده ,باتوجه به حجم فعالیت بسیارمناسب این شرکت در گمرکات کشور درحال ترخیص می باشد که در صورت تمایل با هماهنگی قابل بازدید می باشد.
 • امکان تامین تخصصیترین روغنهای کمپرسور از برندهای ذیل با تمام تعهدات قبلی
  INGERSOLLRAND-ATLAS COPCO-CPI

چرا انتخاب دایان مناسب است؟

 • واردکننده مستقیم برند های معتبر جهانی مانند Shell ,Mobil ,Total و ...
 • نماینده انحصاری شرکت پتروفر آلمان، تولید کننده روانکارهای تخصصی صنایع فولاد و متالوژی
 • نماینده برتر شرکت های داخلی وامکان تحویل کالا، درب پالایشگاه تولید کننده
 • تامین کننده کامل ترین سبد از محصولات روانکارهای صنعتی
 • ارائه خدمات مشاوره فنی و برگزاری دوره های آموزشی رایگان
 • امکان فروش ارزی محصولات،تحویل در گمرکات و همچنین بازدید و بازرسی بین المللی
 • ارائه محصولات وارداتی به همراه تست و آنالیز و مدارک اصالت کالا
 • مجهز به 3 انبار سرپوشیده و رو باز و امکانات تخلیه و بارگیری پیشرفته و انبارش و موجودی دائمی اکثر محصولات در انبارها به همراه سرعت عمل بالا در تامین و ارسال کالاها
 • ارائه خدمات پس از فروش مناسب

محصولات دایان

شرکت پتروفر آلمان – سابقه تولید ۷۰ ساله ۱۲۰۰ نوع از روانکارهای صنعتی و مواد شیمیایی

محصولات شرکت پتروفر شامل انواع روغن های صنعتی و مواد شیمیایی مورد استفاده در صنایع مختلف ار جمله: فولاد، دایکست، فورجینگ، عملیات حرارتی و کشش سیم و کابل های فلزی می باشد. توزیع کارخانه ها و دفاتر توزیع و فروش این شرکت در هر ۵ قاره امکان دسترسی و خدمات را به مصرف کنندگان نهایی هموار می سازد.

مزیت رقابتی شرکت پتروفر برای کارفرمایان ایرانی: زمان تحویل ۱۰ روزه از کارخانه مبدا – ۴۸ ساعته از انبار محلی در ایران

مزیت رقابتی شرکت پتروفر برای مصرف کنندگان ایرانی فارغ از کیفیت محصول و قیمت رقابتی، دسترسی سریع و آسان به نزدیکترین کارخانه منطقه ای شرکت پتروفر در شهر ازمیر- ترکیه می باشد. ضمنا شرکت تامین روانکار دایان بعنوان نماینده انحصاری شرکت پتروفر در ایران همواره تعدادی از کالاهای ضروری و مصرفی کارفرمایان محترم را در داخل کشور انبارش می نماید

کافیه همین حالا با ما تماس بگیرین و سفارش خودتون رو ثبت کنید

تامين روانكار دايان فروش انواع روغن هاي صنعتي و ديزلي از برندهاي معتبر نظير شل ، موبيل ، نيناس ، پتروفر ، توتال

دپارتمان افزودنی و روغن پایه

ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮﯾﺪ ﻣﻮاد ﻣﺮﻏﻮب اﻓﺰودﻧﯽ روﻏﻦ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎری در ﺳﻄﺢ دﻧﯿﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ رواﻧﮑﺎر داﯾﺎن ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﯽ را از ﻣﺒﺎدی اﺻﻠﯽ ﺳﺎﺧﺖ ، ﺗﻬﯿﻪ و در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻧﻮاع روﻏﻦ ﻫﺎی ﻣﻮﺗﻮری و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻋﻬﺪه دار ﭘﺨﺶ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ Petroleum Technology اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ Roll-X و ﺷﺮﮐﺖ Evonik آﻟﻤﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ Viscoplex ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﻈﻢ Rhein Chemie آﻟﻤﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ RC ﺑﻮده و آﻣﺎده اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺮﮐﺖ داﯾﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻓﻮق ، ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﯽ ﻣﻮﺛﺮ و ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﮐﺎدر ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺠﺮب ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ، آزﻣﺎﯾﺶ و ﺗﺴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﮐﺜﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﯽ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ آن ﻫﺎ را ﺗﺤﺖ ﻧﺎم ﺗﺠﺎری DYN ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾد. اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی اﻓﺰودﻧﯽ از ﻟﺤﺎظ ﮐﯿﻔﯽ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎزﻧﺪه ، از دﯾﮕﺮ اﻓﺰودﻧﯽ ﻫﺎی وارداﺗﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار اﯾﺮان در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺨﺶ ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﯽ روﻏﻦ ، اﻧﻮاع روﻏﻦ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﺷﺎﻣﻞ روﻏﻦ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺮوه ﯾﮏ ، ﮔﺮوه دو، ﮔﺮوه ﺳﻪ، و PAOﻫﺎ ﻧﯿﺰ در ﺳﺒﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

برند های تجاری ارائه شده توسط تامین روانکار دایان