عملیات ماشین کاری و برش کاری

عملیات ماشین کاری و برش کاری

روغن های ماشین کاری:

سیال مناسب برای انواع عملیات ماشین کاری فلزات آهنی و غیرآهنی است که با استفاده ازروغن پایه معندنی و مواد افزودنی مرغوب تولید می شود.خواص روغن به شرح زیر است:

  • قابلیت تشکیل سریع امولسیون با طیف وسیعی از آب های موجود در کشور
  • پایداری مطلوب امولسیون
  • محافظت عالی قطعه و دستگاه در برابر خوردگی و زنگ زدگی
  • عدم تمایل به تشکیل کف پایدار

روغن برشکاری:

مواد فعال موجود در روغن تراشکاری می توانند با سطوح تازه و واکنش پذیر که در اثر لایه برداری ایجادشده اند واکنش داده و از چسبیدن ابزار و قطعه کاری به عمل آورند.اثر خنک کنندگی روغن های برش به خواص گرمایی و ضریب انتقال گرما بستگی دارد.از طرف دیگرشرایط جریان روغن نیز نقش اساسی در فرآیند خنک کاری دارد.روغن عملیات برش به طور کلی به دو دسته روغن های امتزاج پذیر با آب و روغن های بدون آب تقسیم بندی می شوند.