عملیات حرارتی

عملیات حرارتی

گرم کردن و سرد کردن کنترل شده ی فلزات، سرامیک‌ها و آلیاژها را جهت رسیدن به خواص مکانیکی و فیزیکی مطلوب، عملیات حرارتی می‌نامند. شایان به ذکر است که تقریبا بیشتر فلزها و آلیاژها قابلیت انجام عملیات حرارتی را دارند ولی عکس العمل آنها متفاوت است. برای مثال؛ تقریبا هر فلز و آلیاژی را می توان با عملیات حرارتی نرم کرد ولی تعداد محدودی با عملیات حرارتی سخت می شوند. فرایندهای عملیات حرارتی از نظر نوع ماده به دوبخش آهنی و غیرآهنی تقسیم می شوند، آهنی ها شامل فولاد و چدن و غیر آهنی ها شامل آلیاژهای آلومینیوم، منیزیم، تیتانیوم، مس و موارد دیگر می باشد.