روغن کمپرسور و مته بادی

روغن کمپرسور و مته بادی

هنگام روانکاری کمپرسور ها، مهم ترین مشکل ، ایمنی در محفظه کمپرسور است.به خصوص در زمانی که روانکار در تماس با هوا یا گاز های مهاجم است . انتخاب مناسب ترین روانکار به عواملی از قبیل نوع کمپرسور مورد بحث ، میزان فشار،دمای خروجی و نوع گاز مورد تحت تراکم بستگی دارد.در کمپرسور های پیستونی به علت ایجاد بالاترین فشار ، شرایط روانکاری سخت تر از بقیه کمپرسور ها است.البته هنگام انتخاب روغن کمپرسور باید به درجه گرانروی و کیفیت توصیه شده توسط سازندگان کمپرسور نیز توجه کرد.