روغن توربین

روغن توربین

حجم مخزن روغن یک توربین به چندین هزار لیتر می رسد. هزینه های سنگین توقف توربین برای تعویض روغن و همین طور حجم بسیار زیادی از روغن که باید تعویض شود از عواملی هستند که باعث می شوند تا بازه های زمانی تعویض کامل روغن طولانی باشد. ضمن این که به دلیل حجم زیاد روغن ، استفاده از روغن های سنتزی مقرون به صرفه نیست.در نتیجه در ساخت روغن مخصوصا انتخاب روغن پایه، نحوه روانکاری و مهم تر از آن کنترل وضعیت روغن توربین دقت بسیار زیادی لازم است تا روغن توربین عمری طولانی داشته باشد.در کل روغن توربین به روغن هایی گفته می شود که از آن ها در سیستم کنترل و روانکاری توربین ها برای برآورده کردن نیازمندی های مکانیکی-دینامیکی زیر استفاده می شود:
-روانکاری هیدرودینامیک  همه یاتاقان ها و روانکاری دنده های سیستم توربین ژنراتور
-خنک کاری سیستم توربین و ژنراتور
-انتقال قدرت در چرخه های کنترل و ایمنی
-جلوگیری از اصطکاک و سایش دنده ها در زمانی که توربین متوقف شده است.