دیزل ژنراتور

دیزل ژنراتور

این روغن به منظور استفاده در دیزل ژنراتورهای صنایع و انواع ژنراتورهای برق

با سطح کیفیAPI CD  استفاده می شود.

ویژگی های روغن:

  • پایداری حرارتی و اکسیداسیون بسیار خوب
  • خاصیت ضد سایش مطلوب
  • خاصیت پاک کنندگی و معلق کنندگی بسیار خوب ذرات معلق
  • قابلیت خنثی سازی اسید های حاصل از احتراق
  • قابلیت انتقال حرارت بسیار خوب