واردات محصولات اصلی برند SHELL از منابع معتبر خارجی و نمایندگی انحصاری  شرکت Petrofer  

Opportunity to Supply Original Brands

Hitec 9300
توضیحات کلی:

برای حصول کیفیت های API SC/CC to CF/CD