واردات محصولات اصلی برند SHELL از منابع معتبر خارجی و نمایندگی انحصاری  شرکت Petrofer  

Opportunity to Supply Original Brands

 100 VDL
توضیحات کلی:

ایرانول  VDLبا استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام بنام و مواد افزودنی مرغوب تولید گردیده است.

 

ویژگی ها :  

روانکاری رینگ پیستون و سیلندر

روانکاری عالی دنده ها و یاتاقانها در کمپرسورهای گردان

کاهش ایجاد کک در شیرهای تخلیه و خنک کننده های داخلی که منجر به افزایش کارایی کمپرسور می گردد

افزایش عمر روغن در سیستمهای گردشی

جداپذیری عالی از آب که منجر به سهولت تخلیه رطوبت موجود در سیستمهای گردشی می گردد

جداپذیری عالی از هوا در کمپرسورهای گردان

حفاظت قطعات در برابر زنگ زدگی و خوردگی

مقاومت عالی در برابر اکسیداسیون

 

موارد کاربرد :

• روغن مناسب جهت استفاده درانواع کمپرسورها اعم از رفت و برگشتی ، اسکرو ، گردان ، سانتریفوژی و ....