واردات محصولات اصلی برند SHELL از منابع معتبر خارجی و نمایندگی انحصاری  شرکت Petrofer  

Opportunity to Supply Original Brands

 46 VDL
توضیحات کلی:

ایرانول  VDLبا استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام بنام و مواد افزودنی مرغوب تولید گردیده است.

 

ویژگی ها :  

• روانکاری رینگ پیستون و سیلندر

• روانکاری عالی دنده ها و یاتاقانها در کمپرسورهای گردان

• کاهش ایجاد کک در شیرهای تخلیه و خنک کننده های داخلی که منجر به افزایش کارایی کمپرسور می گردد

• افزایش عمر روغن در سیستمهای گردشی

• جداپذیری عالی از آب که منجر به سهولت تخلیه رطوبت موجود در سیستمهای گردشی می گردد

• جداپذیری عالی از هوا در کمپرسورهای گردان

• حفاظت قطعات در برابر زنگ زدگی و خوردگی

• مقاومت عالی در برابر اکسیداسیون

 

موارد کاربرد :

• روغن مناسب جهت استفاده درانواع کمپرسورها اعم از رفت و برگشتی ، اسکرو ، گردان ، سانتریفوژی و ....