واردات محصولات اصلی برند SHELL از منابع معتبر خارجی و نمایندگی انحصاری  شرکت Petrofer  

Opportunity to Supply Original Brands

 68 LPT
توضیحات کلی:

ایرانول  LPT  با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی مناسب تولید گردیده است.

 

ویژگی ها :

•  پایین بودن نقطه ریزش

•  پایداری شیمیایی مناسب

 

موارد کاربرد :

• این روغن جهت استفاده در کمپرسورهای یخ سازی مناسب می باشد.