واردات محصولات اصلی برند SHELL از منابع معتبر خارجی و نمایندگی انحصاری  شرکت Petrofer  

Opportunity to Supply Original Brands

 AF-G
توضیحات کلی:

  ایرانولAF-G  بر پایه اتیلن گلیکول و با استفاده از مواد افزودنی مناسب جهت جلوگیری از خوردگی قطعات داخلی موتور و زنگ زدگی تولید گردیده است .

 

روش استفاده از سيال ضد يخ:

 

سيال ضديخ مناسب را انتخاب کنيد و آن را در خارج از سيستم خنک کننده با آب مقطر و يا آب شهر به نسبت 50-50 (محلول 50 درصد حجمي ضد يخ و 50درصد حجمي آب) به طور کامل مخلوط کرده وسپس به سيستم خنک کننده منتقل نماييد.

•   از اختلاط مايعات خنک کننده در سيستم رادياتور خودداري کنيد.

•  در صورت استفاده از آب شهر در عمل اختلاط، سختي آب نبايد بيشتر از  170 ppm باشد تا از ايجاد رسوب در لوله­ ها،‌ جلوگيري گردد.

•  در تهيه محلول آبي ضديخ بايستي شرايط کارکرد موتور و توصيه سازنده­ي خودرو در نظر گرفته شود.

 - در صورت عدم وجود منبع انبساط در سيستم خنک کننده،‌ با درنظر گرفتن 5٪ انبساط حجمي براي محلول ضديخ (50-50)،‌خالي گذاشتن 5٪ از حجم سيستم خنک کننده الزامي است.

•  براي اختلاط بهتر آب و سيال خنک کننده، موتور را روشن کنيد تا مدتي کارکند. پس از خاموش کردن موتور و حصول اطمينان از خنک شدن سيال، مجددا سطح مخلوط خنک کننده را بازديد کنيد. اگر سطح مايع از خط نشانه پايين کمتر است به آن مايع (سيال با نسبت 50-50) اضافه کنيد.

 

تذکر :

 

•   محصولات پایه گلیکولی غیر قابل آشامیدن و سمی می باشد.

•  ایرانول  AF-G  در تمامی فصول قابل استفاده بوده و با تغییر فصل نیاز به تعویض ندارد.

•   زمان تعویض سیال خنک کننده براساس توصیه سازنده خودرو می باشد

•  هرگز از الکل يا متانول به عنوان سيال خنک کننده استفاده نکنيد ،‌ زيرا که قطعات موجود در سيستم رادياتور خودروها براي استفاده از اتيلن گليکول به عنوان سيال خنک کننده، طراحي شده ­اند.

 

ویزگی ها :

•  قابل استفاده در تمامی فصول

•  محافظت سیستم های خنک کننده در مقابل زنگ زدگی و خوردگی

•  خاصیت عالی انتقال حرارت

•  سازگار با فیلتر سیستم خنک کننده

•  سازگار با واشرها ، بست ها و قطعات لاستیکی

 

موارد کاربرد :

 طراحی شده جهت استفاده در خودروهای بنزینی و دیزلی سبک همچنین مناسب در موتورهای درون سوز صنعتی که سیستم خنک کننده آنها نیاز به یک ممانعت کننده در مقابل خوردگی و زنگ زدگی دارد.