واردات محصولات اصلی برند SHELL از منابع معتبر خارجی و نمایندگی انحصاری  شرکت Petrofer  

Opportunity to Supply Original Brands

 CQ
توضیحات کلی:

ایرانول CQ با استفاده از روغن پایه پارافینبک مرغوب حاصل از پالایش نفت خام و انجام فرایند تصفیه با هیدروژن (HydroFinishing) و همچنین مواد افزودنی مناسب تولید گردیده است.

 

ویژگی ها :

پایداری اکسیداسیون  و حرارتی
کاهش تشکیل رسوب بر روی قطعات
کاهش تأثیرات اسیدی و کاهش لجن
محافظت در برابر خوردگی و زنگ زدگی

 

موارد کاربرد :

مناسب جهت مصارف عمومی عملیات حرارتی سرد ، یعنی در مواردی که ویژگی های کیفی ویژه تحت شرایط سخت مورد نیاز نباشد.