واردات محصولات اصلی برند SHELL از منابع معتبر خارجی و نمایندگی انحصاری  شرکت Petrofer  

Opportunity to Supply Original Brands

IRANOL HYPER DRUM208
توضیحات کلی:

ایرانولHyper    ( ضدیخ- ضد جوش- ضد خوردگی ( بر پایه‌ي اتیلن گلیکول و با استفاده از مواد افزودنی مناسب ،‌عاري از نيترات، فسفات،‌سيليکات و ساير نمکهاي معدني و از ترکيبات آلي توليد گرديده است.

 

روش استفاده از سيال ضد يخ:

 

سيال ضديخ مناسب را انتخاب کنيد و آن را در خارج از سيستم خنک کننده با آب مقطر و يا آب شهر به نسبت 50-50 (محلول 50 درصد حجمي ضد يخ و 50درصد حجمي آب) به طور کامل مخلوط کرده وسپس به سيستم خنک کننده منتقل نماييد.

از اختلاط مايعات خنک کننده در سيستم رادياتور خودداري کنيد.

در صورت استفاده از آب شهر در عمل اختلاط، سختي آب نبايد بيشتر از  170ppm باشد تا از ايجاد رسوب در لوله ­ها،‌ جلوگيري گردد.

•  در تهيه محلول آبي ضديخ بايستي شرايط کارکرد موتور و توصيه سازنده­ي خودرو در نظر گرفته شود.

در صورت عدم وجود منبع انبساط در سيستم خنک کننده،‌ با درنظر گرفتن 5٪انبساط حجمي براي محلول ضديخ (50-50)،‌خالي گذاشتن 5٪ از حجم سيستم خنک کننده الزامي است.

براي اختلاط بهتر آب و سيال خنک کننده، موتور را روشن کنيد تا مدتي کارکند. پس از خاموش کردن موتور و حصول اطمينان از خنک شدن سيال، مجددا سطح مخلوط خنک کننده را بازديد کنيد. اگر سطح مايع از خط نشانه پايين کمتر است به آن مايع (سيال با نسبت 50-50) اضافه کنيد.

 

تذکر :

•  محصولات پایه گلیکولی غیر قابل آشامیدن و سمیمی باشد.

ایرانول Hyper در تمامی فصول قابل استفاده بوده و با تغییر فصل نیاز به تعویض ندارد.

زمان تعویض سیال خنک کننده براساس توصیه سازنده خودرو می باشد

هرگز از الکل یا متانول به عنوان سیال خنک کننده استفاده نکنید زیرا که قطعات موجود در سیستم رادیاتور خودروها برای استفاده از اتیلن گلیکول به عنوان سیال خنک کننده ، طراحی شده اند.

 

ویژگی ها :

•  قابل استفاده در تمامی فصول

•  محافظت سیستم‌های خنک‌کننده در مقابل زنگ‌زدگی و خوردگی

•  خاصیت عالی انتقال حرارت

سازگار با فیلترهای سیستم خنک‌کننده

سازگار با واشرها، بست‌ها و قطعات لاستیکی

 

موارد کاربرد :

طراحی شده جهت استفاده در خودروهای دیزلی و بنزینی سنگين، همچنین مناسب در موتورهای درون‌سوز صنعتی که سیستم خنک‌کننده‌ي آن‌ها نیاز به یک ممانعت‌کننده در مقابل خوردگی و زنگ‌زدگی دارد.